Het is goed om te weten dat u ergens terecht kunt. Natuurlijk gaan we er niet van uit, maar er kunnen zich altijd misstanden binnen de vereniging plaatsvinden. Een vertrouwenspersoon is dan een laagdrempelig contact waar u uw verhaal kwijt kunt. Bijvoorbeeld bij grensoverschrijdend gedrag. Of als u belangenverstrengeling vermoed. U kunt hiervoor aankloppen bij de vertrouwenspersoon. Mocht het nodig zijn kan uw klacht anoniem in behandeling worden genomen. Het is altijd belangrijk om aan de bel te trekken.

De vertrouwenspersoon binnen Schuttersgilde Excelsior is Kevin Braam. U kunt hem bereiken via vertrouwenspersoon@schuttersgilde-excelsior.nl